Menu Zamknij

Formularz zwrotu

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:  Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na numer rachunku bankowego:

  Załączniki:
  (skan lub zdjęcie faktury lub paragonu zakupu)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zwrotu.